Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2019, vol. 15, No 2, pp. 203-224   https://doi.org/10.15407/mag15.02.203     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag15.02.203

Nonlocal Elasticity Theory as a Continuous Limit of 3D Networks of Pointwise Interacting Masses

Mariya Goncharenko

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 47 Nauky Ave., Kharkiv, 61103, Ukraine
E-mail: marusya61@yahoo.co.uk

Eugen Khruslov

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 47 Nauky Ave., Kharkiv, 61103, Ukraine
E-mail: khruslov@ilt.kharkov.ua

Received January 22, 2018, revised April 13, 2018.

Анотація

Розглядаються малі коливання пружної системи точкових мас (часток) з нелокальною взаємодією. Вивчається асимптотичне поводження системи, коли кількість часток прямує до нескінченності, а відстані між ними та сили взаємодії прямують до нуля. Перший член асимптотики описується усередненою системою рівнянь, що є нелокальною моделлю коливань пружного середовища.

Ключові слова: нелокальна еластичність, усереднення, інтегральна модель, модель Ерінгена.

Download 425946 byte View Contents