Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2018, vol. 14, No 1, pp. 100-114   https://doi.org/10.15407/mag14.01.100     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag14.01.100

On the Class of Einstein Exponential-Type Finsler Metrics

Akbar Tayebi E-mail: akbar.tayebi@gmail.com

Ali Nankali E-mail: ali.nankali2327@yahoo.com

Behzad Najafi E-mail: behzad.najafi@aut.ac.ir

Анотація

У статтi вивчається спецiальний клас фiнслерових метрик, що називаються (α, β)-метриками, якi визначаються формулою F = αφ(s), де α - рiманова метрика, а β - 1-форма. Спочатку ми показуємо, що клас майже регулярних метрик, отриманий Шеном, є ейнштейновим тодi i тiльки тодi, коли вiн зводиться до класу метрик Бервальда. В цьому випадку метрики є Рiччi-пласкими. Потiм ми доводимо, що експоненцiальна метрика є ейнштейновою тодi i тiльки тодi, коли вона Рiччi-пласка.

Mathematics Subject Classification 2010: 53B40, 53C60.
Ключові слова: ейнштейнова метрика, метрика unicorn, експоненцiальна метрика.

Download 338052 byte View Contents