Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2018, vol. 14, No 1, pp. 78-99   https://doi.org/10.15407/mag14.01.078     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag14.01.078

Spectral Analysis of Discontinuous Boundary-Value Problems with Retarded Argument

Erdoğan Şen E-mail: erdogan.math@gmail.com

Анотація

У данiй статтi ми маємо справу iз спектральними властивостями розривних задач типу Штурма-Лiувiлля iз запiзненням аргументу. Ми розширюємо i узагальнюємо деякi пiдходи i результати класичних регулярних i розривних задач Штурма-Лiувiлля. Спочатку ми вивчаємо спектральнi властивостi задачi Штурма-Лiувiлля на пiвосi й отримуємо нижнi оцiнки для власних значень задачi. Потiм ми вивчаємо спектральнi властивостi задачi Штурма-Лiувiлля з розривною ваговою функцiєю, яка мiстить спектральний параметр в крайових умовах. Ми також отримуємо асимптотичнi формули для власних значень i власних функцiй задачi та межi вiдстанi мiж власними значеннями.

Mathematics Subject Classification 2010: 34L15, 34L20, 35R10
Ключові слова: диференцiальне рiвняння iз запiзненням аргументу, власний параметр, умови передачi, асимптотика власних значень, межi власних значень.

Download 393174 byte View Contents